HEM, STÖD OCH OMVÅRDNAD

KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVÅRD
SAMLAD ERFARENHET SEDAN 2004

FÖRFRÅGNINGAR INTRESSEANMÄLAN
About

OM OSS

Våra familjehem är ordentligt utredda och har tillgång till kontinuerlig metodhandledning.
Bland annat av de skälen kan vi erbjuda familjehemsvård som alternativ till institutions-placering.
Familjehemvården erbjuder en kvalitativ vård i en mer normaliserad och småskalig miljö vilket underlättar återflytt till hemmiljön.

HELA VÅRDKEDJAN

Vi kan erbjuda en uppdragsgivare hela vårdkedjan – allt från jourplacering, utredning, behandling och omvårdnad till utsluss och eftervård – eller delar av den.

KLIENTER

KLIENTER

Syftet är förstås att hjälpa klienter för vilka samhällets normala insatser inte varit helt tillräckliga och målet att klienterna till slut ska kunna leva och vara delaktiga i samhället – utan droger och kriminalitet – samt kunna fungera socialt. Vi vill tro att klienten själv har förmågor, och vi försöker få klienten att utveckla ett eget konsekvenstänkande.

ORDENTLIGT UTREDDA

ORDENTLIGT UTREDDA

Våra familjehem är ordentligt utredda och har tillgång till kontinuerlig metodhandledning. Bland annat av de skälen kan vi erbjuda familjehemsvård som alternativ till institutions-placering.

SPUT

SPUT

Alla utredningar och medicinsk behandling utförs av vårt systerbolag SPUT – Socialpsykiatriska Utredningsteamet i Mellansverige AB.

Socialpsykiatriska Utredningsteamet
KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVÅRD
MED TILLSTÅND FRÅN IVO, VERKSAMMA SEDAN 2004
SPINDELNS FAMILJEHEMVÅRD
About
Our Team
Our Team
Services

TJÄNSTER

Spindelns Familjehemvård erbjuder förstärkt familjehemsvård i drogfri miljö av barn, ungdomar och vuxna.

Det kan omfatta allt från jourplacering via utredning och behandling till utsluss och eftervård.
Utredning och behandling av klienter görs på SPUT (Socialpsykiatriska utredningsteamet) som finns i samma hus som Spindelns Familjehemvård.

FAMILJEHEMSVÅRD

FAMILJEHEMSVÅRD

LÄS MER
UTREDNING & BEHANDLING

UTREDNING & BEHANDLING

LÄS MER
UTSLUSS & EFTERVÅRD

UTSLUSS & EFTERVÅRD

LÄS MER
OPIATBEROENDE

OPIATBEROENDE

LÄS MER
AKUT JOURPLACERING

AKUT JOURPLACERING

LÄS MER
ENSAMKOMMANDE BARN

ENSAMKOMMANDE BARN

LÄS MER

TJÄNSTER

Spindelns Familjehemvård erbjuder förstärkt familjehemsvård i drogfri miljö av barn, ungdomar och vuxna.

Det kan omfatta allt från jourplacering via utredning och behandling till utsluss och eftervård.
Utredning och behandling av klienter görs på SPUT (Socialpsykiatriska utredningsteamet) som finns i samma lokal som Spindelns Familjehemvård.

FAMILJEHEMSVÅRD

FAMILJEHEMSVÅRD

LÄS MER

UTREDNING & BEHANDLING

UTREDNING & BEHANDLING

LÄS MER

UTSLUSS & EFTERVÅRD

UTSLUSS & EFTERVÅRD

LÄS MER

OPIATBEROENDE

OPIATBEROENDE

LÄS MER

AKUT JOURPLACERING

AKUT JOURPLACERING

LÄS MER

ENSAMKOMMANDE BARN

ENSAMKOMMANDE BARN

LÄS MER

Services
work

REFERENSER

Sedan starten 2004 och fram till idag har Spindelns Familjehemvård tagit hand om närmare 100-talet klienter.
Vissa är hos oss kort tid, andra längre och vilka kommuner/myndigheter vi samarbetar med en viss månad förändras hela tiden.

För närvarande har Spindelns Familjehemvård och SPUT ett drygt 35-tal klienter för stöd, vård och/eller behandling.
För referenser, kontakta oss gärna för namn på nöjda tjänstemän från flera kommuner.

work

KONTAKT

Vill du bli familjehemsvärd?

Vi är ständigt på jakt efter stabila familjer som är intresserade av att bli familjehem.
Vi erbjuder gemenskap, utbildning, kvalificerat stöd och adekvat ekonomisk ersättning

Fyll i intresseanmälan nedan. Inom en dag eller två blir du kontaktad av oss med mer information och eventuell intervju.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button