BLI FAMILJEHEMSVÄRD

BLI FAMILJEVÄRD

LÄS MER

BLI FAMILJEHEMVÄRD

Familjevärden ansvarar för att klienten vistas i en miljö där det råder god struktur och drogfrihet. Våra familjehem genomgår som första steg i utredningen en intervju. Den som vill bli familjevärd får sedan själv begära registerutdrag från social-, polis- och kronofogderegistret vilket vi behöver som del av underlaget till att man blir godkänd som familjevärd.

UTBILDNING

Som familjevärd erbjuds man viss utbildning. Vi genomför riktade utbildningar beroende på den placerades problematik. Man får hjälp med råd om förhållningssätt och stöd i alla tänkbara situationer som kan uppstå under uppdraget.

Under placeringens gång står konsulenten för det kontinuerliga, vardagliga stödet till familjehemmet. Till honom/henne vänder man sig med frågor, problem och funderingar. Konsulent kan alltid nås veckans alla dagar, kvällar och helger. Man ska alltid känna att man har ett stöd.

ÄR DU INTRESSERAD?

Vi är ständigt på jakt efter stabila familjer som är intresserade av att bli familjehem. Vi erbjuder gemenskap, utbildning, kvalificerat stöd och adekvat ekonomisk ersättning. Är du intresserad? Klicka här nedanför och fyll i en intresseanmälan. Inom en dag eller två blir du kontaktad av oss med mer information och eventuell intervju.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button