FAMILJEHEMMEN

FAMILJEHEMMEN

LÄS MER

FAMILJEHEMMEN

Det dryga 60-tal familjehem som vi samarbetar med ligger inom ett område avgränsat av Västra Götaland i söder och Hälsingland i norr. Merparten ligger i Mälardals- och Bergslagsregionen. Variationen är stor bland familjehemmen som naturligtvis har skiftande erfarenheter och kompetens. Många bor på landet med de fördelar det kan medföra, men det finns även möjlighet att placera i eller nära större städer.
Antalet platser i familjehemmen skiftar beroende på familjehemmens utrymme gällande engagemang, tid och rum. Vi har familjer för såväl jour-, utrednings- och behandlingsplacering.

ERFARENHET

Många familjer behärskar arbete med KBT-metoder och har erfarenhet av olika diagnoser. Alla familjehem stöds genom regelbunden handledning och avlastning av utbildade socionomer och konsulenter. Familjehemmen har möjlighet att nå våra konsulenter även under kvällar och helger via vår jourverksamhet – allt för att familjehemmet aldrig ska känna sig helt utelämnat.

De flesta av familjehemmen som Spindelns Familjehemvård samarbetar med ligger på landet och ger möjlighet till individuellt anpassad sysselsättning.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button