Familjehemsvård

Familjehemsvård

LÄS MER

Familjehemsvård

Familjehemsvård innebär enkelt uttryckt att en människa med sociala, psykiska eller andra problem tas om hand av – och får en plats i – en annan familj än sin ursprungs-familj under längre eller kortare tid.

Grundtanken är att den trygga och därmed läkande sociala gemenskapen som familjehemmet utgör, i sig ska kunna bidra till den placerades rehabilitering.

Konsulentstödd familjehemsvård skiljer sig från annan professionell behandling genom att den bygger på ”vanliga” människors engagemang för sina medmänniskor.

Den placerade blir en del av familjens liv både till vardag och helg liksom under glädje och sorg. Familjemedlemmarna handlar och tänker inte utifrån professionella kunskaper eller attityder utan från sin vardagskunskap och sitt sunda förnuft.

Familjehemmen erhåller samtidigt kontinuerligt professionellt stöd av en familjevårdskonsulent.

ENGAGEMANG

Familjehemsvården bygger på enskilda människors engagemang vilket borgar för ett samspel mellan människor, där en äkta och varaktig relation skapas mellan familje-hemmets medlemmar och den placerade.

En sådan relation utgör den nödvändiga grunden för en positiv förändring.

MATCHNING

Ingen familjehemsplacering är den andra lik.
Genom en noggrann matchning mellan den som skall placeras och familjehemmet och genom att engagera olika kringresurser kan familjevården anpassas till individuella behov.

Denna matchning är av avgörande betydelse för familjehemvårdens kvalitet.

FLEXIBILITET

Eftersom familjehemsvård är flexibel till sitt innehåll är det naturligt med ganska vida målgrupper för den.
Det har funnits och kommer även i framtiden att finnas familjehemsvård för både barn, ungdomar och vuxna

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button