VÅRA PLACERINGAR

Våra Placeringar

LÄS MER
About

VÅRA PLACERINGAR

För placering, kontakta oss på 021-12 05 70 oavsett tid på dygnet. Vi tillämpar rullande joursystem vilket gör att vi alltid finns tillgängliga för nya förfrågningar om placering. I bästa fall kan en placering föregås av planering och studiebesök i familjehem men i akuta lägen så har vi också familjehem som kan och har erfarenhet av att ta emot placering som initieras hastigt och i akuta situationer.

FAMILJEHEMMEN

FAMILJEHEMMEN

Det dryga 60-tal familjehem som vi samarbetar med ligger inom ett område avgränsat av Västra Götaland i söder och Hälsingland i norr. Merparten ligger i Mälardals- och Bergslagsregionen.

METODIK & FILOSOFI

Vi arbetar med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som bas och använder oss av behandlingsinstrument och manualer, vilket gör att vi kan mäta om individen gör framsteg eller inte.

BLI FAMILJEVÄRD

BLI FAMILJEVÄRD

Familjevärden ansvarar för att klienten vistas i en miljö där det råder god struktur och drogfrihet. Våra familjehem genomgår som första steg i utredningen en intervju.

About

FÖRFRÅGAN

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button