TILLSTÅND

TILLSTÅND

LÄS MER

BEHÖVS TILLSTÅND?

Den första Mars 2017 beslutade riksdagen att entreprenader samt verksamheter som ger konsulentstöd till familj- och jourhem ska omfattas av tillståndsplikt.

Övergångsbestämmelser gör gällande att bolag* som redan bedriver sådan verksamhet kan ingå nya uppdragsavtal med kommuner gällande konsulentstöd till familj- och jourhem även efter att lagen har trätt i kraft. Detta under förutsättning att ansökan om tillstånd kommer in till IVO senast den 1 april 2018.
Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att IVO har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

Övergångsbestämmelserna gäller endast för det bolag* som redan innan den 15 april 2017 bedriver verksamhet. Verksamheter som ska starta den 15 april 2017 eller senare får inte starta utan att ett tillstånd har beviljats från IVO.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button