UTREDNING & BEHANDLING

UTREDNING OCH BEHANDLING

LÄS MER

Utredning & Behandling

Utredning av psykiatrisk problematik görs av vårt systerbolag Socialpsykiatriska Utredningsteamet som har mottagning i samma hus som vårt kontor.
SPUT finns läkare med specialistkompetens i barn- & ungdomspsykiatri samt allmän- och rättspsykiatri.

Dessutom finns en barn- & ungdomspsykolog samt neuropsykolog.
Detta tillsammans med de sjuksköterske- och socionomresurser som finns gör det möjligt att genomföra kvalificerade utredningar på kort tid.

BEHANDLING

Under tiden klienten bor i ett av våra familjehem eller i ett av våra bredvidboenden har ofta en av läkarna på SPUT det psykiatriska ansvaret för den placerade.

Våra klienter kan oftast träffa ”sin” doktor endast med några dagars varsel när behov uppstår.
Långa väntetider är alltså inget våra klienter, och familjehemsvärdar, behöver oroa sig för.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button