UTSLUSS & EFTERVÅRD

UTSLUSS EFTERVÅRD

LÄS MER

UTSLUSS & EFTERVÅRD

Hur utslussning och eftervård ska se ut avgörs i samråd med placerande myndighet.
Om den enskilde har förutsättningar att ta till sig KBT är målet att klienten vid vårdtidens slut har de
sociala färdigheter som krävs för att klara boende i hemmiljö.
Möjlighet till utslussning i närheten av familjevärden finns också.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button