VI UTFÖR UTREDNINGAR, PROVTAGNINGAR, BESÖK OCH UPPFÖLJNINGAR. VI HAR ETT NÄRA SAMARBETE MELLAN KOMMUN, LANDSTING OCH MYNDIGHETER.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button