about

Jour- och familjehem

Spindelns Familjehemvård har i över 20 års tid erbjudit Jour- och familjehem för barn och unga enligt SoL och LVU. Vi tar emot placeringar över hela Sverige, året runt och dygnet runt. Alla våra familjehem är utredda med en standardiserad och väl utarbetad utredningsmetodik.

Bakom varje enskilt fall finns alltid en enskild individ med särskilda behov och förutsättningar, därför arbetar vi med ett individbaserat synsätt för att på bästa sätt kunna matcha placeringen med ett familjehem som är anpassat till individens behov och förutsättningar.

Under pågående placering erbjuds alla våra familjehem konsulentstöd dygnet runt, handledning, rådgivning i vardagsfrågor samt utbildning i Socialstyrelsens kursmaterial – Ett hem att växa i. Våra konsulenter är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom konsulentstödd jour- och familjehemsvård. All personal arbetar utifrån metodiken Barns behov i centrum.

Jour- och familjehem

Spindelns Familjehemvård har i över 20 års tid erbjudit Jour- och familjehem för barn och unga enligt SoL och LVU. Vi tar emot placeringar över hela Sverige, året runt och dygnet runt. Alla våra familjehem är utredda med en standardiserad och väl utarbetad utredningsmetodik.

Bakom varje enskilt fall finns alltid en enskild individ med särskilda behov och förutsättningar, därför arbetar vi med ett individbaserat synsätt för att på bästa sätt kunna matcha placeringen med ett familjehem som är anpassat till individens behov och förutsättningar.

Under pågående placering erbjuds alla våra familjehem konsulentstöd dygnet runt, handledning, rådgivning i vardagsfrågor samt utbildning i Socialstyrelsens kursmaterial – Ett hem att växa i. Våra konsulenter är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom konsulentstödd jour- och familjehemsvård. All personal arbetar utifrån metodiken Barns behov i centrum.

about

Spindelns Familjehemvård i Sverige AB har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämna stöd och handledning till sådana hem som
tar emot barn enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:453)

Spindelns Familjehemvård i Sverige AB har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämna stöd och handledning till sådana hem som
tar emot barn enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:453)