about

Bli familjehem åt Spindelns Familjehemvård

Spindelns Familjehemvård arbetar på uppdrag av socialtjänsten med att hjälpa barn och unga som behöver bo utanför det egna hemmet till en förutsägbar vardag med tillgång till trygga vuxna. Alla barn och unga har rätt till en stabil, omhändertagande och trygg miljö, därför söker vi alltid efter nya trygga familjer över hela Sverige som kan erbjuda just det.

Bli familjehem åt Spindelns Familjehemvård

Spindelns Familjehemvård arbetar på uppdrag av socialtjänsten med att hjälpa barn och unga som behöver bo utanför det egna hemmet till en förutsägbar vardag med tillgång till trygga vuxna. Alla barn och unga har rätt till en stabil, omhändertagande och trygg miljö, därför söker vi alltid efter nya trygga familjer över hela Sverige som kan erbjuda just det.

about
about

Om att vara familjehem

Bakom varje enskilt fall finns en enskild individ med särskilda behov och förutsättningar, därför kan familjehem se olika ut.
Du kan vara gift/skild/ensamstående, arbeta heltid, deltid, vara hemma. Du kan ha egna barn, husdjur. Du kan bo centralt i villa eller lägenhet, lantligt i hus eller gård.
Det viktigaste är att du har ett genuint engagemang, att du har tid och har ett tryggt hem att erbjuda.

Under pågående placering kan du som familjehem få konsulentstöd dygnet runt, handledning, rådgivning i vardagsfrågor samt utbildning i Socialstyrelsens kursmaterial – Ett hem att växa i.
Våra konsulenter är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom konsulentstödd jour- och familjehemsvård.

För att bli familjehem åt Spindelns Familjehemvård krävs det att du genomgår en utredning för att vi ska kunna bedöma din lämplighet som familjehem.
Kontakta oss genom nedanstående formulär så återkommer vi till dig fortast möjligt.

Om att vara familjehem
Bakom varje enskilt fall finns en enskild individ med särskilda behov och förutsättningar, därför kan familjehem se olika ut. Du kan vara gift/skild/ensamstående, arbeta heltid, deltid, vara hemma. Du kan ha egna barn, husdjur. Du kan bo centralt i villa eller lägenhet, lantligt i hus eller gård. Det viktigaste är att du har ett genuint engagemang, att du har tid och har ett tryggt hem att erbjuda.

Under pågående placering kan du som familjehem få konsulentstöd dygnet runt, handledning, rådgivning i vardagsfrågor samt utbildning i Socialstyrelsens kursmaterial – Ett hem att växa i. Våra konsulenter är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom konsulentstödd jour- och familjehemsvård.

För att bli familjehem åt Spindelns Familjehemvård krävs det att du genomgår en utredning för att vi ska kunna bedöma din lämplighet som familjehem. Kontakta oss genom nedanstående formulär så återkommer vi till dig fortast möjligt.

about

  Personlig information

  Vilken stad bor du/ni i?

  Ange din/er boendeform t.ex villa/lägenhet/radhus
  samt om du/ni bor centralt eller lantligt

  Är du/ni jourhem eller familjehem idag?

  Har du/ni varit jourhem eller familjehem tidigare?

  Personlig beskrivning, berätta t. ex mer om dig/er, aktuell situation, boende,
  familjesammansättning, ålder, arbete och intressen

  En familjehemsplacerad behöver ha ett eget rum. Har du/ni ett ledigt rum i er bostad?

  Förekommer du/ni i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register och sociala registret de senaste fem åren?

  Om du/ni har erfarenhet av som jour- och familjehem går det bra att ladda upp tidigare gjorda utredningar

  Övrigt

  familjehem