about

Ersättning & omkostnader

about
about

När du är familjehem, jourhem eller kontaktfamilj åt Spindelns Familjehemsvård utgår det en ekonomisk ersättning under hela uppdragets gång. Ersättningen bestäms utifrån uppdragets omfattning och den placerades ålder.

Arvode

Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande, däremot berättigar det inte till tjänstepension, A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

Ett familjehem, jourhem eller kontaktfamilj är inte anställd av Spindelns Familjehemsvård, utan är uppdragstagare.

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättning ska täcka merkostnader som medförs på grund av placeringen.
Omkostnadsersättningen är inte sjukpennings- eller pensionsgrundande.
Omkostnadsersättningen kan dras av i deklarationen.
Omkostnadsersättningen är skattefri.

Mer information om omkostnadsersättning finns på skatteverkets hemsida eller kontakta oss.

Vidare läsning

Skatteverket
Familjehem som anlitas av en kommun eller ett konsulentföretag
Konsulentföretag som anlitar familjehem

Kontaktpersoner

Leif Sundberg
leif.sundberg@spifa.se

Felix Kempke
felix@spifa.se
073-588 83 68

about