about

Information för familjehem

about
about

Spindelns Familjehemvård arbetar på uppdrag av socialtjänsten med att hjälpa barn och unga som behöver bo utanför det egna hemmet till en förutsägbar vardag med tillgång till trygga vuxna. Alla barn och unga har rätt till en stabil, omhändertagande och trygg miljö, därför söker vi alltid efter nya trygga familjer över hela Sverige som kan erbjuda just det.

Att vara familjehem

Bakom varje enskild placering finns det en enskild individ med särskilda behov och förutsättningar. Att vara familjehem innebär att man öppnar upp sitt hem för ett barn eller en ungdom och tillgodoser den unges behov. Vad som förväntas av dig som familjehem skiljer sig åt från fall till fall då det beror på vad individen har för behov och förutsättningar. Det kan exempelvis handla om att få till en fungerande skolgång, kost, social relationer, få till fungerande rutiner för sömn samt att ge kärlek, närhet och trygghet.

Bli familjehem

Du kan vara gift/skild/ensamstående, arbeta heltid, deltid, vara hemma. Du kan ha egna barn, husdjur. Du kan bo centralt i villa eller lägenhet, lantligt i hus eller gård. Det viktigaste är att du har ett genuint engagemang, att du har tid och har ett tryggt hem att erbjuda. Konsulentföretag som anlitar familjehem.

För att bli familjehem åt Spindelns Familjehemsvård krävs det att du genomgår en utredning för att vi ska kunna bedöma din lämplighet som familjehem.

Under pågående placering kan du som familjehem få konsulentstöd dygnet runt, handledning, rådgivning i vardagsfrågor samt utbildning i Socialstyrelsens kursmaterial – Ett hem att växa i. Våra konsulenter är socionomer med lång erfarenhet av arbete inom konsulentstödd jour- och familjehemsvård.

Har ni frågor eller funderingar kring vad det innebär att vara familjehem går det bra att ta kontakt med oss på 073-588 83 68 eller skicka e-post till felix@spifa.se

Kontaktpersoner

Leif Sundberg
leif.sundberg@spifa.se

Felix Kempke
felix@spifa.se
073-588 83 68

about