about

Information för socialtjänsten

about
about

Spindelns Familjehemvård har i över 20 års tid erbjudit Jour- och familjehem för barn och unga enligt SoL och LVU. Vi tar emot placeringar över hela Sverige, året runt och dygnet runt. Alla våra familjehem är utredda med en standardiserad och väl utarbetad utredningsmetodik och har tillgång till kontinuerlig metodhandledning.

Familjehemsvården erbjuder en kvalitativ vård i en mer normaliserad och småskalig miljö vilket underlättar återflytt till hemmiljön. Syftet är förstås att hjälpa klienter för vilka samhällets normala insatser inte varit helt tillräckliga och målet att klienterna till slut ska kunna leva och vara delaktiga i samhället – utan droger och kriminalitet – samt kunna fungera socialt. Vi vill tro att klienten själv har förmågor, och vi försöker få klienten att utveckla ett eget konsekvenstänkande.

Målgrupper

 • Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Autism, Asperger).
 • Syskonplaceringar.
 • Barn och ungdomar som utsatts för omsorgssvikt och anknytningsproblematik.
 • Hedersrelaterade och skyddade placeringar.
 • Utåtagerande barn och ungdomar.
 • Barn och ungdomar med sexuellt gränsöverskridande beteende.
 • Ungdomar med missbruks- och beteendeproblematik.
 • Ungdomar med psykisk ohälsa och suicidrisk.

Metodik

 • En ansvarig familjehemskonsulent som följer, stöttar och handleder familjehemmet genom helauppdraget.
 • Regelbunden handledning i familjehemmet. Inledningsvis cirka en gång i veckan och därefter cirka två gånger i månaden. Det är alltid behovet som styr.
 • Handledningen är kopplad till den unges genomförandeplan och genomsyras av ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
 • Handledning, vägledning och stöd dygnet runt, alla årets dagar via telefon.
 • Grupphandledning en gång i månaden tillsammans med Kureras övriga familjehem.
 • Olika former av utbildning som uppdraget kan kräva.

Kontaktpersoner

Leif Sundberg
leif.sundberg@spifa.se

Felix Kempke
felix@spifa.se
073-588 83 68

about