Mer än 35 års erfarenhet av beroendeproblematik

Som Sveriges ledande företag inom beroendeproblematik arbetar vi med att minska konsekvenserna av riskbruk och beroende av alkohol, droger eller spel – i samhället, i arbetslivet och hos enskilda individer. Vår övertygelse är att alla människor med hjälp av rådgivning, utbildning eller behandling kan hitta lösningar på beroenderelaterade problem.

Kompetens och vårdkedja

Vi är stolta över den breda och djupa kompetens vi besitter inom beroendeområdet, en kompetens som vi har utvecklat sedan starten. Vi strävar efter att hela tiden utvecklas och att våra arbetssätt och metoder ska vara uppdaterade och hålla hög kvalitet.

Vår verksamhet omfattar en stor bredd av insatser med allt från rådgivning och utbildning till avgiftning och behandling i öppenvård eller internat. Våra insatser riktar sig såväl till individer i beroende och deras närstående som till företag och organisationer.

Att ha alla nivåer av insatser i egen regi är ett viktigt sätt för oss att kvalitetssäkra vårdkedjan för våra klienter. Det ger också en unik möjlighet att skräddarsy en behandling utifrån den individuella bedömning som vi alltid gör inför en eventuell placering.