about

Placeringsförfrågan

Spindelns Familjehemvård tar emot Jour- och familjehemsplaceringar enligt SoL och LVU.
Vi tar emot placeringar över hela Sverige, året runt och dygnet runt.
Vi erbjuder även transport i samband med placering.

Här kan du som arbetar åt socialtjänsten lämna en förfrågan direkt via vårt formulär om du önskar återkoppling i ärendet per mail. Om du har frågor kring vår matchningsprocess är du välkommen att kontakta en av våra placeringssamordnare.

Saknar du information om klienten eller om situationen är akut är du välkommen att ringa oss direkt.

Placeringsförfrågan

about

  Dina uppgifter

  Klientuppgifter

  Kartläggning av somatisk och psykiatrisk sidoproblematik

  Handikapp, rörelsehinder

  Somatisk sjukdom

  Psykiatriska diagnoser

  Självskadebeteende

  Mediciner

  Begåvningshandikapp

  Ange om klienten har SIP (Samordnad individuell plan)

  Kartläggning av risker

  Tidigare verbala hot om våld

  Tidigare våldshandlingar mot person

  Risk för drogpåverkan under placeringen

  Eventuella situationer då risken för våld ökar

  Tidigare självskadebeteenden

  Tidigare suicidförsök

  Känd koppling till kriminell gruppering

  Övrigt

  Om du inte vill eller kan använda dig av ovanstående formulär går det bra att beskriva ärendet nedan